Medlemskap i foreningen Bønnelista

Jeg melder meg herved inn, som medlem/støttemedlem i foreningen Bønnelista. Det innebærer at jeg får ca 2 infoskriv fra Bønnelista i året. Ellers er det opp til deg selv hvor mye du engasjerer deg i foreningen. Bare at du er medlem er en god støtte for Bønnelista!

Bønnelista har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelen, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, Luthers lille katekisme og Augustana (CA).

Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer,
helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Målet for kirkens ledere er å lede kirken ut i fra bønn til kirkens herre, Jesus (hodet,
Kol 1,18) og etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder
lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn,
sjelesorg, økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert
ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke og myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge kjernefamilien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.
Ved å melde meg inn her i Bønnelista, stiller jeg meg bak dette. 

Medlemskontigenten er kr 200 i 2019 og kr 250 i 2020. Hvis du melder deg inn nå og betaler kr 250, vil beløpet gjelde som medlemskontigent for neste år også. Vi ber den enkelte om å sette dette beløpet inn på konto 1506 09 32260 og merke beløpet med ditt navn og ordet "kontingent 2020" eller Vipps til 525921. Gaver til arbeidet kan også settes inn på denne bankkontoen. Takk for samarbeid, forbønn og støtte.

Informasjonen du legger igjen her vil kun bli brukt av Bønnelista og medlemmers navn vil ikke under noen omstendighet blir offentliggjort uten samtykke.
Hvis du ikke har e-post eller deler e-postadresse med en annen som også vil melde seg inn, send innmeldingsopplysningene på kontaktskjemaet på www.bønnelista.no

Ikke-medlemmer av Den norske kirke kan være støttemedlemmer i Bønnelista.

* Obligatorisk